Regulamin

Regulamin zajęć prowadzonych przez  Biała Sowa – Centrum Jogi Wrocław

Każdy uczestnik zajęć w CJiS – Biała Sowa zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

Na zajęcia grupy początkującej może przyjść każdy dorosły – niezależnie od wieku. Inne organizowane przez Nas zajęcia wymagają dodatkowo kontaktu telefonicznego (telefon podany w zakładce kontakt).

Zajęcia obejmują naukę podstawowych asan i pracy z oddechem. Łączą ruch z oddechem i odczuwaniem własnego ciała do przywracania balansu i zwiększania uważności. Uczymy się na nich prostych pozycji – wchodzenia, pracy w pozycjach i wychodzenia z nich. W praktyce pojawiają się wydłużenia ciała, skłony do przodu, skręty oraz łatwe wygięcia do tyłu i pozycje odwrócone.

Każde zajęcia kończą się relaksem lub prowadzoną medytacją.

W czasie zajęć obowiązuje niekrępujący ruchów strój do ćwiczeń – najlepiej bawełniany. Ćwiczenia wykonane są boso na matach. Maty jak i pozostałe pomoce i koce dostępne są na sali – matę można również przynieść ze sobą.

Przed przystąpieniem do zajęć należy zgłosić nauczycielowi wszelkie niedyspozycje i problemy zdrowotne. Kobiety mają obowiązek zgłosić prowadzącemu także ciążę oraz menstruację. W okresie ciąży i tuż po niej proponowana jest odrębna różniąca się znacznie praktyka.

Uczestnikiem zajęć w CJiS – Biała Sowa może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć i ponosi pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas zajęć. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekuna lub pod ich opieką oraz po wyrażeniu zgody przez prowadzącego. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przed zajęciami przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć.

Karnet miesięczny jest imiennym biletem wstępu na wybrane zajęcia i nie może zostać przeniesiony na osoby trzecie bez zgody prowadzącego.

Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia, a  jego ważność trwa do dnia wpisanego terminu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

W przypadku niewykorzystania jakichś nominowanych wejść w karnecie miesięcznym, można je dodać do kolejnego karnetu, tylko w przypadku gdy, karnet na kolejny miesiąc zostanie wykupiony do dnia upływu daty ważności poprzedniego karnetu, a jego pula wejść zostanie w pełni wykorzystana. Wtedy to pula niewykorzystanych wejść z poprzedniego jest dostępna – do końca okresu ważności nowszego.

Niewykorzystane wejścia z poprzedniego miesiąca nie są przenoszone po raz drugi na kolejny miesiąc (np. ze stycznia na marzec).

W wypadku gdy zajęcia nie odbywają się z winy CJiS – Biała Sowa, do terminu ważności karnetu zostaje dodana ilość dni w których planowane zajęcia się nie odbywały. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.

Ok 1,5 godz. przed praktyką nie powinno się nic jeść, a ostatni obfity posiłek powinien być co najmniej 2,5-3,5 godziny przed zajęciami.

Zajęcia stanowią integralną całość. W związku z tym uczestników obwiązuje punktualność, nie wolno się spóźniać ani wychodzić przed zakończeniem zajęć.

Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy zobowiązani są do realizowania go dokładnie, zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.

CJiS – Biała Sowa nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie pozycji jogi bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.

Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.

Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o czystość skóry i stroju do ćwiczeń.

Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty ( Do praktyki Aerial Jogi i korzystania z chust na innych zajęciach, w przypadku opisanych wczesniej chorób lub ran, konieczne jest używanie specjalnych zmiennych skarpetek antypoślizgowych do jogi – można zakupić je u Nas na miejscu

W obiektach CJiS – Biała Sowa oraz na organizowanych wydarzeniach i wyjazdach ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach i nie ma zgody lekarza na uczestnictwo w tego typu zajęciach – podpisanej przez lekarza i osobę prowadzącą zajęcia. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, nagły wzrost ciśnienia, mdłości, napięcie w oczach, bóle kręgosłupa, stawów lub chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość prowadzącemu.

Wszelkie wątpliwości co do praktyki można wyjaśnić z prowadzącym w czasie wolnym przed lub po zajęciach.

CJiS – Biała Sowa nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie lub zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy zajęć. Uczestnicy korzystają z usług CJiS – Biała Sowa na własną odpowiedzialność

Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.

Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mające wpływ na praktykę należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia.

W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.

Podczas zajęć obowiązuje cisza, która pomaga w skupieniu i koncentracji.

Przed zajęciami wyłączamy dźwięk i wibracje w telefonach komórkowych i innych urządzeniach.

Asany wykonujemy starannie, koncentrując się na sobie i na słowach nauczyciela.

Problemy zdrowotne, menstruację ewentualną ciążę należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.

Uczestnicy zajęć korzystają z zajęc w CJiS – Biała Sowa na własną odpowiedzialność.

CJiS – Biała Sowa nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w przebieralni. Okrycia wierzchnie oraz inne swoje przedmioty prosimy wnosić do przebieralni. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń. Obuwie można wnosić do przebieralni tylko w specjalnie do tego przeznaczonych workach lub torbach foliowych.

Wszelkie uwagi dotyczące pracy CJiS – Biała Sowa mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: airjoga@gmail.com

Osoba, która wykupuje karnet, pojedyncze wejście, korzysta z respektowanych przez CJiS – Biała Sowa kart partnerskich lub jest na zaproszenie zatwierdzone przez CJiS – Biała Sowa, zobowiązana jest tym samym do przestrzegania Regulaminu.

Uczestnicy zajęć indywidualnych ponoszą pełen koszt takich zajęć odwołując je poniżej 48h do terminu zajęć. 

” Biała Sowa – Centrum Jogi Wrocław ” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

 Z wyrazami szacunku dla wszystkich na ścieżce, własnego i wspólnego, rozwoju.   Namaste.

 

P.S.: Życzymy pięknie i świadomie spędzonego czasu w Białej Sowie pod okiem osób prowadzących te wyjątkowe zajęcia.

                                                                                       Zespół  Biała Sowa – Centrum Jogi Wrocław.

covid – 19″ 🙂

W obiektach CJiS – Biała Sowa obowiązują następujące wytyczne korzystania w okresie obejmowanym obostrzeniami „covid-19”

  • przed wejściem do pomieszczenia zdejmujemy odzież wierzchnią i obuwie i pozostawiamy je na zewnątrz.
  • przy wejściu znajduje się preparat antywirusowy do przetarcia rąk oraz papierowe jednorazowe chusteczki (zużyte prosimy o wyrzuceni do kosza stojącego obok)
  • wszystkie pomoce do jogi i innych prowadzonych u Nas zajęć, po użyciu prosimy o jednorazowe spryskanie preparatem w aerozolu opisanym „dezynfekcja do sprzętu” i odłożenie ich na miejsce. Natomiast wypożyczony na sali maty po użyciu prosimy o dodatkowe przetarcie jednorazowymi ręcznikami papierowymi z rolki po spryskaniu ich  tym całym środkiem dezynfekującym w aerozolu.
  • Staramy się zachować wytyczne co do odległości osoby od osoby, nie kichanie i nie kaszlenie na siebie wzajemnie. W razie powyższej potrzeby potrzeby przysłanianie twarzy ramieniem w czasie kichanie i kaszlenia.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu